Hotel Bernardin

Slaba banka dolgoročno ne namerava ostati lastnik hotelov

DUTB je prevzela upravljanje hotelov družb, do katerih terjatve je prevzela, da bi izboljšala poslovanje in s tem vrednost premoženja.Največji delež predstavljajo sredstva družbe Sava Turizem, njena krovna družba Sava bo verjetno šla v prisilno poravnavo. več