Skupina Gorenje več kot podvojila čisti dobiček

Skupina Gorenje je v prvem polletju ustvarila 623,9 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 7,3 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček pa je skupina več kot podvojila, znašal je 4,4 milijona evrov. Prodaja velikih in malih gospodinjskih aparatov ter premijskih aparatov se je povečala.

Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) na ravni skupine se je v primerjavi z lanskim prvim polletjem povečal za dobrih 12 odstotkov na 40,6 milijona evrov, je Gorenje danes sporočilo prek spletnih straneh Ljubljanske borze.

Kljub uspešni prvi polovici leta naši ključni izzivi za drugo polovico leta ostajajo zagotavljanje načrtovane prodaje, predvsem na zelo konkurenčnih trgih Zahodne Evrope.
uprava Gorenja

Skupina Gorenje je v drugem četrtletju ustvarila 318,2 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 7,6 odstotka več kot v drugem četrtletju lani. EBITDA je bil za 2,1 odstotka višji in je znašal 20 milijonov evrov. Ob nekoliko nižjem primerljivem dobičku iz poslovanja kot posledici povečanja stroškov razvijanja novih izdelkov ter pospešenega investicijskega cikla v minulem obdobju je skupina ohranila razmerje med čistim finančnim dolgom in EBITDA na ravni lanskega drugega četrtletja, kar pomeni 4,7, so navedli.

"Dobro smo obvladovali tudi stroške materiala in surovin ter logistike, čeprav so se materiali zaradi gibanja na trgih v drugem četrtletju začeli dražiti. Največje rasti prodaje smo dosegli na trgih zunaj Evrope, v Zahodni Evropi na trgih Beneluksa ter na trgih Vzhodne Evrope. V prvem polletju smo povečali prodajo predvsem v Severni Ameriki, Avstraliji, na Bližnjem in Daljnem vzhodu, Kavkazu ter v Aziji, s čimer znižujemo odvisnost od evropskih trgov ter izboljšujemo prodajno strukturo tudi s povečevanjem deleža premijskih aparatov in blagovnih znamk," ocenjujejo v upravi Gorenja.

Poudarili so tudi, da so v prvi polovici leta krepili prodajo premijskih blagovnih znamk Asko, Atag ter aparatov znamk Pelgrim in Etna. Pri premijskih aparatih so tako povečali prihodke od prodaje za dobrih 11 odstotkov, prav toliko tudi pri inovativnih aparatih. V strukturi prihodkov od prodaje velikih gospodinjskih aparatov se je delež inovativnih aparatov s tem povečal na 21,6 odstotka, premijski aparati pa predstavljajo že skoraj 30 odstotkov. Rast so beležili tudi pri blagovni znamki Gorenje. Za več kot petino so povečali prihodke od prodaje pomivalnih aparatov ter za skoraj 28 odstotkov prodajo malih gospodinjskih aparatov.

V skladu s strateškim ciljem je Gorenje v razvoj izdelkov vložilo tri odstotke prihodkov od prodaje dejavnosti gospodinjski aparati in 2,5 odstotka prihodkov od prodaje skupine. Investicijska vlaganja so v prvem polletju tako znašala 30,7 milijona evrov, največji del pa je bil namenjen za razvoj novih izdelkov.

Letos bodo sklenili cikel visokih investicij in v prihodnjih letih bosta ravni naložb v osnovna sredstva ter amortizacije usklajeni. Med ključnimi razvojnimi novostmi prvega polletja so novi vgradni hladilno-zamrzovalni aparati za blagovni znamki Gorenje in Pelgrim, novi samostojni štedilniki za blagovno znamko Gorenje, hladilnik Gorenje Retro Special Edition, zasnovan v sodelovanju s Volkswagnom ter prenovljena dizajnska linija aparatov Gorenje Ora Ito 2.

Gorenje - 5

(Foto: Kanal A)

"Kljub uspešni prvi polovici leta naši ključni izzivi za drugo polovico leta ostajajo zagotavljanje načrtovane prodaje, predvsem na zelo konkurenčnih trgih Zahodne Evrope, stroškovna učinkovitost zaradi rastočih stroškov ključnih surovin in komponent, pritiski na stroške dela ter izboljšanje učinkovitosti upravljanja z zalogami, za ustrezno razdolžitev do konca poslovnega leta. Še posebej zahtevno bo tretje četrtletje, zaradi dveh poletnih mesecev, ko je potrošnja nižja. Največ prodaje pa kot običajno načrtujemo za zadnje četrtletje," navajajo v upravi Gorenja.

Dodali so, da bodo do konca leta udejanjali ključne strateške usmeritve skupine Gorenje, ki pomenijo rast prodaje premijskih izdelkov in blagovnih znamk, krepitev prodaje na zunajevropskih trgih ter usmeritev v dizajn, inovativnost ter digitalne rešitve za zadovoljevanje potreb končnih uporabnikov.

Nadaljevali bodo aktivnosti digitalne transformacije v skladu s sprejeto digitalno poslovno strategijo skupine Gorenje ter se še naprej osredotočali na dejavnost gospodinjskih aparatov kot temeljno dejavnost skupine, s pregledom možnosti odprodaje ostalih dejavnosti ter sredstev.

Hkrati bodo skrbeli za dobičkonosno rast podjetja, rast tržnih deležev ter za izboljševanje cenovne pozicije njegovih blagovnih znamk. Zaradi pritiskov na stroške materialov in dela pa bodo še intenzivneje nadaljevali s stroškovno racionalizacijo na vseh ravneh poslovanja.

Prenesi v

Glasuj

Pošlji sporočilo

Tvoja E-pošta:

E-pošta prejemnika:

Kratko sporočilo:
 

Komentarjev: 22
Skladnost 28.08.2017 15:23:11
Nakup kitajskih izdelkov in dodajanje nalepk "gorenje" bo kaj kmalu pokazal zobe. Lepo da delavci dobijo vsaj minimalca, a tudi tej veselici bo odklenkalo...
Več komentarjev