Inštitut za otroške srčne bolezni prevzema Aleksandra S. Vračar, nejasnosti še precej

Vodenje Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni tudi uradno prevzema Aleksandra Stjepanović Vračar. Njena prva naloga je postaviti temelje za delovanje zavoda, o katerem je sicer še vedno precej nejasnosti. Povsem znana ni niti sestava kadra, ki bo deloval na inštitutu. Zagonska sredstva za vzpostavitev delovanja inštituta bodo znašala 165.631 evrov.

Aleksandra Stjepanović Vračar je od danes v. d. direktorja Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni. Na funkcijo je imenovana za šest mesecev. V tem času mora narediti vse potrebno za začetek delovanja inštituta, ki mora v skladu z ustanovnim aktom začeti delovati najpozneje 1. julija letos.

Glavne naloge Stjepanović Vračarjeve bodo vpis ustanovitve zavoda v sodni register, konstituiranje organov zavoda in organizacijskih enot, sprejemanje aktov zavoda ter zagotovitev vseh pogojev za začetek opravljanja dejavnosti inštituta.

Po začetku delovanja inštituta bo svet zavoda na podlagi javnega razpisa imenoval direktorja zavoda za polni, štiriletni mandat. K imenovanju pa mora dati soglasje ustanovitelj, torej vlada. Svet zavoda mora biti konstituiran najpozneje do konca julija letos, sestavljen pa bo iz petih članov. Od tega bodo trije predstavniki ustanovitelja, in po en predstavnik zavarovancev in delavcev.

Direktor mora imeti izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, in najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljavskimi znanji. Poleg tega bo inštitut imel tudi strokovnega direktorja, ki ga imenuje svet po predhodnem mnenju strokovnega sveta zavoda. Mora pa biti zdravnik z najmanj pet let delovnih izkušenj na delovnem mestu zdravnik specialist.

Po gradivu, ki ga je 21. decembra potrdila vlada, mora inštitut začeti delovati najpozneje 1. julija letos. Sredstva za opravljanje dejavnosti bo prejemal od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, imel pa bo še druge vire, tudi iz državnega proračuna.

Zagonska sredstva za vzpostavitev delovanja inštituta bodo znašala 165.631 evrov. Zagotovljena bodo iz proračuna. Od tega bodo polletni stroški za plače direktorja znašali 28.252 evrov, za pomočnika direktorja 23.561 evrov, za kadrovnika pa 12.558 evrov. Preostalo vsoto predstavljajo materialni stroški.

Srce

Zagonska sredstva za vzpostavitev delovanja inštituta bodo znašala 165.631 evrov. (Foto: iStock)

Neznanka, kdo bo sploh delal na inštitutu

Inštitut bo samostojni javni zavod, ki pa bo prostorsko deloval v Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana. Sedež bo imel na pediatrični kliniki na Bohoričevi ulici 20.

Po poročanju Dela je slovenski kirurg Igor Gregorič , predstojnik kirurškega oddelka centra za napredovano srčno popuščanje na univerzitetni kliniki Memorial Hermann Hospital v Houstonu, doma pa naj bi bdel nad novoustanovljenim inštitutom za otroške srčne bolezni, dejal, da sta Mark Hazekamp iz nizozemskega centra v Leidnu, ki je sodeloval že v mednarodnem nadzoru nad otroško srčno kirurgijo, in Charles Fraser iz Texas Children's Hospital pripravljena sodelovati v inštitutu.

Stjepanović Vračarjeva je bila od leta 2013 svetovalka generalnega direktorja UKC Ljubljana, je doktorica poslovnih znanosti in organizacije, po osnovni izobrazbi višja medicinska sestra, in članica zdravstvenega sveta. Vlada je njeno imenovanje za v. d. direktorja potrdila 11. januarja.

Pred tem je sicer ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc predlagala v imenovanje Ano Žličar, nekdanjo generalno direktorico Onkološkega inštituta Ljubljana. A na seji 21. decembra, ko je vlada tudi dala soglasje k ustanovitvi nacionalnega inštituta, niso odločili o njenem imenovanju. Nato pa je Žličarjeva iz osebnih razlogov umaknila soglasje k imenovanju.

Prenesi v

Glasuj

Pošlji sporočilo

Tvoja E-pošta:

E-pošta prejemnika:

Kratko sporočilo:
 

Komentarjev: 1
 
tron3 20.01.2018 10:34:11
Inštitut za delanje norcev iz otroških bolezni bo prevzel ta pa ta, ..... aja pa plača je bla pomembna, pri odločitvi, pa jasno, čim manj odgovornosti.
Več komentarjev