Stavka javnega sektorja: kdo, zakaj in kako bo vplivala na vas?

V sredo bo stavkala večina sindikatov javnega sektorja, ki so del pogajalske skupine pod vodstvom Jakoba Počivalška. Stavkali bodo v bolnišnicah, zaprti bodo nekateri vrtci, odpadle bodo gledališke predstave, na mejah bo strožji nadzor, stavkali bodo v državnem zboru in na ministrstvih ter drugih državnih organih. Le nujna dela bodo opravljali veterinarji in lekarniški farmacevti.

Trenutno uporabljate Adobe Flash Player verzije 8.

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.
Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Video

Kdo bo stavkal?

V sredo, 24. januarja, bo stavkala večina sindikatov javnega sektorja, ki so del pogajalske skupine pod vodstvom Jakoba Počivalška. Nekateri sindikati (denimo gasilci, ki so delni dogovor že dosegli in vojaki, ki stavkati ne smejo) sicer ne bodo stavkali, se pa bodo udeležili protestnega shoda, ki bo pet čez 12. pred vladnim poslopjem v Ljubljani.

Jakob Počivavšek

Stavkali bodo sindikati, ki jih vodi Jakob Počivavšek. (Foto: Kanal A)

Nezadovoljni so tudi sindikati iz pogajalske skupine Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije. Tako sledijo še tri stavke: za 12. februar sta začetek stavke napovedala oba policijska sindikata, za dan kasneje sindikat delavcev v zdravstveni negi ter sindikat zdravstva in socialnega varstva, 14. februarja pa naj bi se začela še stavka v vzgoji in izobraževanju, ki jo je napovedal Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije.

Zakaj bodo stavkali?

Povedano na kratko: zaradi prenizkih plač.

Nekoliko daljša razlaga: sindikati vlado opozarjajo, da je z ločenimi dogovori s posameznimi skupinami, v prvi vrsti z zdravniki, posegla v enoten plačni sistem. Zato zahtevajo, da se znova vzpostavijo ustrezna razmerja pri vrednotenju delovnih mest in popravijo plače tudi drugim.

V okviru enotnega plačnega sistema Počivavškovi sindikati torej zahtevajo takojšnjo in hkratno odpravo preostalih anomalij pri vrednotenju delovnih mest nad 26. plačnim razredom (po plačni lestvici bruto znesek 26. razreda znaša 1174 evrov) in anomalij, nastalih zaradi spremenjenega vrednotenja zdravniških delovnih mest, in sicer z dvigom plačnih razredov nad 25. plačnim razredom za tri ali štiri plačne razrede.

Prav tako zahtevajo dvig plačnih razredov delovnih mest do vključno 26. plačnega razreda za dodatna dva plačna razreda. Stavkajoči sindikati zahtevajo še takojšnji začetek odpravljanja še preostalih varčevalnih ukrepov, sprejetih zaradi krize, vključno z odpravo osem odstotnega znižanja vrednosti plačnih razredov po zakonu za uravnoteženje javnih financ iz leta 2012, zagotovitev sredstev za izplačilo plač iz predhodnih točk v celotni višini in plačilo stavke.

Po vladnih ocenah bi uresničitev vseh stavkovnih zahtev pomenila kar 991 milijonov evrov. Sindikati menijo, da je ocena pretirana. 

Nekateri posamezni sindikati imajo še svoje, dodatne zahteve.

Kako bodo stavkali?

Stavkovne aktivnosti bodo prilagojene načinu dela v posameznem poklicu oziroma dejavnosti. Stavkali bodo na delovnem mestu. V kolikšni meri bodo stavko občutili državljani, je težko napovedati. Po eni strani ni povsem jasno, koliko zaposlenih bo stavkalo; zaposlene v zdravstvu ter vzgoji in izobraževanju denimo zastopajo tudi nekateri večji sindikati, ki se skupni stavki niso pridružili, ampak so za februar napovedali ločeni stavki. Poleg tega v javnem sektorju klasična oblika stavke, da bi preprosto nehali delati, praktično ni mogoča. Stavkajoči morajo upoštevati omejitve, ki izhajajo iz predpisov, in vrsto nalog opravljati tudi v času stavke.

V zdravstvu (Sindikati v zdravstvu Slovenije Pergam, Sindikat laboratorijske medicine Slovenije Silmes, Sindikat sevalcev Slovenije, Florence sindikata medicinskih sester)

V sredo bodo stavkali zaposleni različnih profilov, med njimi so strežnice, bolničarji, čistilke, vzdrževalci, energetiki, skladiščniki, laboratorijski tehniki, farmacevtski tehniki, medicinske sestre, zdravstveni administratorji, računovodski delavci in kadrovski delavci. Stavko so napovedali v okoli 120 zdravstvenih ustanovah.

Kot so zagotovili tudi predstavniki posameznih sindikatov, bodo stavko izvedli na način, da bo ta v najmanjši možni meri prizadela bolnike. Za stare pod 18 in nad 65 let se stavka ne bo v ničemer poznala, drugi bolniki jo lahko občutijo v nekoliko daljših čakalnih dobah, zanje namreč nekaterih nenujnih storitev ne bodo izvajali. Seveda stavka ne bo vplivala na nujno medicinsko pomoč.

V laboratorijih bo veljal nedeljski urnik, opravljali bodo urgentne preiskave, druge pa bodo preložili na prihodnje dni. Primer: diabetične bolnike, ki so bili na ta dan naročeni na redno preiskavo, bodo prenaročili na neki drug dan, če bo bolnik to preiskavo nujno potreboval ali če je starejši od 65 let, pa so preiskavo dolžni opraviti, je pojasnila predsednica Sindikata laboratorijske medicine Slovenije (SILMES) Mojca Završnik.

Tudi radiološki inženirji po vsej Sloveniji so pozvani, da opravijo nujne stvari, je dejal predsednik Sindikata sevalcev Slovenije Robert Kokovnik. Ob tem je opozoril, da so nosilci dejavnosti, torej zdravniki, tisti, ki povedo, kaj je nujno.

Predsednik Florence sindikata medicinskih sester Miha Benet je ocenil, da glede na naravo njihovega dela velikega učinka v stavki ne bo, saj bodo pri svojem delu tudi ta dan delovali za dobro bolnikov.

UKC Ljubljana - 5

Stavkali bodo tudi v UKC Ljubljana. (Foto: Gregor Ravnik)

Stavka bo v sredo potekala tudi v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana. Kot je naštel sekretar Sindikatov v zdravstvu Pergam Vladimir Lazić, sicer tudi predsednik sindikata zavoda, tehnično-vzdrževalni sektor ne bo izvajal rednih vzdrževalnih del, kurirska služba bo raznašala samo nujne pripravke, strežnice bodo čistile samo bolniške sobe, smeti ne bodo odnašali. Čakalna doba se bo po njegovih ocenah podaljšala za kako minuto ali uro. Delo v UKC Ljubljana bo na dan stavke potekalo tako kot ob sobotah, nedeljah in praznikih. Operativni program za vse urgentne bolnike ter bolnike, mlajše od 18 let in starejše nad 65 let, bo potekal normalno. V ambulantah bodo opravili vse prve preglede, kontrolne pa le v nujnih primerih. Tiste, ki so bili redno napoteni na ambulantne preglede, ki jih ne bodo opravljali, so že ali jih še bodo prenaročili. Na pediatrični kliniki in na kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja bo delo potekalo brez zapletov. V lekarni UKC Ljubljana pa bodo v času stavke zdravila izdajali le za nujne recepte.

Stavka bo med drugimi potekala tudi v UKC Maribor, a naj bi potekala v minimalnem obsegu. Stavka bo potekala tudi v Splošni bolnišnici Jesenice in Celje, kjer bo prekinitev dela potekala skladno z določili veljavne zakonodaje, ki določajo minimum delovnega procesa v času stavke. V Celju so pojasnili, da naj bi stavka minimalno vplivala na paciente, pričakuje sicer se nekaj zamika pri izdajanju izvidov, so oziroma bodo pa določeno število pacientov prenaročili v okviru radioloških pregledov.  V jeseniški bolnišnici pa so pojasnili, da bodo ''na Oddelku za laboratorijsko diagnostiko delali po režimu zagotavljanja neprekinjene nujne medicinske pomoči, prav tako bodo na Oddelku za patologijo sprejemali in obdelovali le nujne vzorce. Na Radiološkem oddelku bo delo potekalo po nedeljskem urniku''.

Podobno stanje bo tudi v drugih splošnih bolnišnicah: Murska Sobota, Novo mesto …

V javnih lekarnah (Sindikat farmacevtov Slovenije Sifarm)

Javne lekarne bodo tri ure, med 10. in 13. uro zaprte, razen tiste, ki opravljajo dežurno službo. Lekarniški farmacevti bodo izdajali zdravila, predpisana na recept istega dne, in nujna zdravila, tudi tista brez recepta, ki so namenjena recimo zdravljenju bolečinskih ali vročinskih stanj. Kot so pojasnili, pa ne bo mogoče dobiti na primer različnih kozmetičnih izdelkov oz. vsega, kar ne sodi v opravljanje lekarniške javne službe.

V vrtcih in na fakultetah (Sindikat delavcev v vzgoji, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Vir in Visokošolski Sindikat Slovenije)

V vrtcih, osnovnih in srednjih šolah se večja stavka obeta sredi februarja, ko jo je napovedal Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz). V nekaterih, kjer so zaposleni člani Vira, pa se bodo pridružili tokratni. Starše so pozvali, da otrok, če imajo drugačno možnost varstva, ne pripeljejo v vrtec. Bodo pa sprejeli vse tiste, ki bodo prišli. Pedagoški program se načeloma ne bo izvajal, razen v primeru, da bodo stavkali le delavci iz plačne skupine J ali knjižnica (trije primeri). O vsem bodo starši obveščeni, oziroma so že bili obveščeni prejšnji teden, so poudarili v sindikatu Vir.

V sindikatu Vir so posredovali sledeči (morda nepopolni, ker se podatki še zbirajo) seznam vrtcev in šol, katerih zaposleni se pridružujejo stavki in katerih delovanje bo zagotovo okrnjeno: OŠ Turnišče, OŠ Štore, OŠ Janka Modra Dol pri Ljubljani, OŠ Kobilje, OŠ Polzela (vrtec), OŠ DOŠ 1 Lendava, OŠ Prežihovega Voranca Bistrica, OŠ in Vrtec Dr. Antona Debeljaka Loški Potok, Vrtec Tončke Čečeve Celje, Vrtec Ribnica, Vrtec Mehurčki Komenda, Vrtec Lipa Štore, Vrtec Sežana, Vrtec Ptuj, VVZ Slovenj Gradec, Vrtec Zarja Celje, Vrtec Antona Medveda Kamnik, Vrtec Ljubljana - Šentvid, Vrtec Domžale, Vrtec Radenci, Vrtec Murska Sobota in Vrtec Šentjur.

Učenka

V vrtcih, osnovnih in srednjih šolah se večja stavka obeta sredi februarja, ko jo je napovedal Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz). (Foto: Thinkstock)

Na fakultetah javnih univerz bodo po napovedih visokošolskega sindikata predavanja večinoma odpadla. Pri izpitnih rokih bo presoja prepuščena posameznim profesorjem, ne bodo pa odpovedovali že dolgo napovedanih izpitov in tistih, kjer bi ogrozili izpolnjevanje pogojev študentom. V Mariboru bo zaprta tudi univerzitetna knjižnica, bo pa študentom omogočena uporaba čitalnice. Stavkali bodo tudi v študentskih domovih v Ljubljani in Mariboru, kjer bodo zaposleni, ki skrbijo za različna vzdrževalna dela, posredovali le v nujnih primerih, ko bi na primer obstajala večja nevarnost za premoženje.

V centrih za socialno delo (Sindikat Centrov za socialno delo SINCE07) 

V sredo bodo na centrih za socialno delo obravnavali le najnujnejše primere in izvajali prvo socialno pomoč. "Na dan stavke bomo v centrih obravnavali le najnujnejše primere, vlog ne bomo sprejemali, zato vse naše stranke naprošamo, naj se, če je to le možno, v centrih zglasijo drugi dan. Izvajali bomo prvo socialno pomoč in presodili, ali se lahko storitev preloži na kasnejši čas," je povedal predsednik sindikata Perica Radonjić in dodal, da bodo v skladu z zakonom o stavki zagotovili "minimum delovnega procesa, ki zagotavlja varnost ljudi in premoženja".

Uporabniki lahko na dan stavke vse vloge pošljejo po redni ali elektronski pošti, ali pa jih osebno vložijo dan po stavki. V centrih za socialno delo strank na dan stavke ne bodo sprejemali, piše v zapisniku sestanka predstavnikov sindikata in ministrstva. Vse socialnovarstvene programe, kot so krizna namestitev, materinski domovi in interventna služba, bodo izvajali v celoti.

V kulturnih ustanovah (Sindikat kulture in narave Slovenije Glosa)

Po navedbah Sindikata kulture in narave Slovenije Glosa bo na dan stavke vrata zaprla marsikatera knjižnica, muzej, gledališče, zgodovinski arhiv, a je nemogoče napovedati popolno število, saj od članov/zavodov v sindikatu ne terjajo podatkov, ali bodo ali ne bodo stavkali.

Kot so pojasnili, pa so se stavki pridružili tudi v gledališčih, zato bodo nekatere predstave odpadle. Marsikje ne bo možna knjižnična izposoja. Vrata bodo po podatkih sindikata Glosa zaprli oziroma bo delo okrnjeno: Zgodovinski arhiv na Ptuju, Slovensko narodno gledališče (SNG) Drama Ljubljana, Slovensko narodno gledališče Nova Gorica, Mestno gledališče Ptuj, Slovensko ljudsko gledališče Celje, Goriška knjižnica Franceta Bevk, Knjižnica Radlje ob Dravi, Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Knjižnica Brežice, Mestna knjižnica Ljubljana (razen potujoče knjižnice), Mestna knjižnica Kranj, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, Knjižnica Domžale, Knjižnica Medvode, Mariborska knjižnica, Mestna knjižnica in čitalnica Idrija. Stavki se bodo pridružili tudi v Zavodu RS za varstvo narave.

V javnih veterinarskih ambulantah (Sindikat veterinarjev Slovenije) 

Veterinarji, zaposleni na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter na veterinarski fakulteti oziroma Nacionalnem veterinarskem inštitutu, bodo opravljali zgolj nujna opravila. Izvajali bodo le nujne ukrepe v primeru izbruha posebnih bolezni in nujne ukrepe za zaščito živali, na primer pri sumu kaznivega dejanja mučenja živali. Enodnevna stavka večje materialne škode po ocenah veterinarskega sindikata ne bo predstavljala, a morebitna ponovitev stavke bi v treh dneh ohromila gospodarstvo, saj v trgovinah ne bo mesa in živil živalskega izvora.

V državnih organih (Sindikat državnih organov Slovenije)

Stavkali bodo tudi državni organi. Po podatkih sindikata bo stavkala večina upravnih enot in na geodetskih upravah, kjer bodo opravljali le nujne naloge, ki bi zaradi rokov lahko ogrozile pravice državljanov.

Stavki se pridružuje tudi finančna uprava, kjer bodo izvajali nujne naloge, ki so bile odrejene, stavkali bodo v zaporih, kjer bo šlo za minimalno okrnjeno delovanje zaradi strogih zakonskih omejitev, stavkali bodo na Zavodu za gozdove Slovenije, Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov ter na Agenciji za varnost prometa, kjer bo odpadel pretežni del izpitov. Stavka bo potekala tudi v Arhivu RS, najverjetneje bo zaprta tudi čitalnica, na Javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke ter na Agenciji za okolje. 

Stavkali bodo na ministrstvih in organih v sestavi ministrstev, za stavko se je odločil tudi manjši del občin. Zaradi stavke zaposlenih v državnem zboru bodo za en dan prekinili sejo. Prav tako so se stavki pridružili zaposleni v državnem svetu.

Na mejah (Sindikat carinikov Slovenije)

V sindikatu carinikov napovedujejo temeljitejše nadzore na mejnih prehodih, kar bi za prevoznike lahko pomenilo daljše čakalne dobe. Kot namreč opozarjajo, lahko traja tudi en dan, če cariniki razložijo cel tovornjak. Mobilne enote bodo v sredo opravljale le naloge v okviru morebitnih mednarodno usklajenih akcij, sicer pa ne.

Pregled zabojnika

Cariniki lahko z natančnimi pregledi ustavijo pretočnost na mejnih prehodih. (Foto: Furs)

Na RTV

Na Radioteleviziji Slovenija se nameravajo stavki pridružiti z neke vrste bojkotom političnih funkcionarjev in program nameniti predvsem stavkovnim temam.

V vojski stavkati ne smejo, lahko pa gre do na protest

Na protestnem shodu se bodo članom sindikatov, ki organizirajo stavko, pridružili tudi nekateri drugi, med njimi vojaki, za katere velja prepoved stavke. Sindikat ministrstva za obrambo, eden od dveh sindikatov, ki jih zastopa, jih je pozval, naj si vzamejo dan letnega dopusta in se udeležijo protestnega shoda. Udeležbo na protestu so prav tako napovedali gasilci, ki so sicer z vlado nedavno dosegli dogovor, a nekatere njihove zahteve še ostajajo na mizi.

Prenesi v

Glasuj

Pošlji sporočilo

Tvoja E-pošta:

E-pošta prejemnika:

Kratko sporočilo:
 

Komentarjev: 529
 
alexapet 24.01.2018 09:42:15
Javni sektor je v Sloveniji privilegiran sloj. Ni odpuščanj, če ni dela. Zaposlitve so varne, za nedoločen čas. Plače ne zamujajo, prispevki so zmeraj plačani. Plača ni odvisna od rezultatov njihovega dela. Ne vedo, kaj je to konkurenca, boj za preživetje. Javni in zasebni sektor sta v Sloveniji kot dva različna svetova. Sindikati javnega sektorja so očitno izgubili stik z realnostjo. Vidijo le sebe in državo pehajo v nove krize – katere pa oni spet ne bodo občutili, le gospodarstvo.
Več komentarjev